Kalite Politikamız

Alimex, deneyimli ve uzman kadrosuyla; müşterilerine ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun nitelikte ürün ve hizmet sunar.
Markalarımızı üzerinde taşıyan her ürün, bizim yüksek kalite standartlarımızı ve ilgili yasal/standart yükümlüklerini yerine getirdiğimizi garanti eder.
Tüm Alimex çalışanları Kalite Yönetim Sistem’i çerçevesinde, sahip olduğumuz yüksek kalite standartlarını sürdürmekle ve iyileştirmekle yükümlüdürler.
Örnek Resim
Genel Müdür
Çağatay BÖLÜKBAŞI

İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Politikamız

• Alimex Alüminyum İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemini OHSAS 18001 ve ISO 14001 Standardına uygun olarak kurmak, işletmek ve gelişimini sürekli izlemek, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat şartlarına uymak,
• İSİG faaliyetlerine her düzeyde – çalışandan yönetime, tedarikçiden müşteriye kadar katılımın sağlanması için iç ve dış iletişim kanallarının etkin olarak kullanmak,
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
• Kuruluşumuza hizmet üreten taşeronların ve imalatçıların yürüttükleri işlerde İSİG açısından ortaya çıkacak tehlikelerin tanımlanması ve risklerinin yok edilmesi ve /veya etkilerinin azaltılması için eğitimden çalışma koşullarının kontrolüne kadar her aşamada gereken işbirliğini sağlamak,
• İSİG performansının sürekli gelişimini sağlamak amacı ile gerek duyulan kaynakları, iletişim kanallarını, çeşitli eğitim, bilgilendirme yöntemlerini kullanarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına azaltmak
• Olası acil durumların ortaya çıkmasını önlemek ve ortaya çıktığı durumlarda etkilerini en az düzeyde tutabilmek için planları yapmak ve uygulamak,
• Üst Yönetim tarafından İSİG ile ilgili planların gerçekleşebilmesi için gerekli olan mali olanakların sağlanması
• Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
• Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
• Süreçlerimizde kullandığımız maddeleri ve faaliyetleri değerlendirerek; çevreye ve insan sağlığına zararlı maddelerin, atıkların ve faaliyetlerin azaltılması ile çevre kirliliğinin önlenmesi/doğal dengenin korunması,
• Süreçlerimizde çalışan personelde çevre, tasarruf ve yeniden kazanılabilirlik bilincinin oluşturulması için eğitimlerin verilmesi; uygulamaya geçirilip, sürekli gelişimin sağlanması,
• Çalıştığımız tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin çevresel standartları sağlaması


Genel Müdür
Çağatay BÖLÜKBAŞI